Waar staan we voor?

Ontmoeten en verbinden zijn sleutelwoorden voor Perron 28.

In een gewoon rijtjeshuis organiseren  we allerlei activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met elkaar in contact komen en relaties aangaan.

Perron 28 wil eraan bijdragen dat mensen met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden elkaar leren kennen en begrijpen.

Waar mensen op basis van gelijkwaardigheid en respect met elkaar omgaan, leren ze van elkaar en zijn verschillen een extra rijkdom.